Om

Trädgårdsråd i Norr

FÖRELÄSNINGAR

 

Maria föresläser om odling och ger tips på hur man planerar sin trädgård på bästa sätt och exemplifierar med bilder från trädgårdar som hon besökt.. Inriktningen är odling i kallt klimat, zon 4-8.

KURSER

 

Maria jobbar som kursledare i egen regi samt i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Ämnen är odling, trädbeskärning och svampplockning.

Det går även boka Maria för privat rådgivning eller trädbeskärning.

OM MIG

 

Maria Sandström är utbildad hortonom (fil.mag.) vid Sveriges Lantbruksuniversitet samt har en fil.kand i företagsekonomi från Umeå Universitet. Dessutom är Maria utbildad svampkonsulent vid Umeå Universitet.

ENAFORSHOLMS FJÄLLTRÄDGÅRD

 

Maria Sandström har huvudansvaret för Enaforsholms fjällträdgård som ligger mellan Duved och Storlien i västra Jämtland. Trädgården ligger på en egendom som ägs av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Copyright © All Rights Reserved